Att tävla i EXCA - hur går det till??


Extreme Cowboy Racing är en tävlingsgren som är utformad för att passa hela familjen! Det finns en division för alla! Grunden i Extreme Cowboy Racing är att ha ett bra samspel mellan häst och ryttare, att utmana sina ”horsemanship skills” och att ha roligt!

Grenen bedöms med poäng på varje hinder (0-10p), poäng för hur bra ”horsemanship” du har samt på vilken tid du rider banan. Rider du banan på snabbare än 8 minuter så omvandlas tiden till poäng som läggs till din redan intjänade poäng. I Varje division rider man 2 heat och det är bäst sammanlagda poäng som vinner.


Alla ryttare delas in i olika divisioner och man tävlar inom sin division. Vilken division man tillhör beror på hur utvecklad och erfaren du är som ryttare. 

Divisonerna är alltså inte en klassning på hur svårigheten på banorna är utan på dina kunskaper som ryttare oavsett vilken häst du rider.

Svårigheten på hindren bedöms på en skala 1-6 där 1 är lättast och 6 svårast i regelboken finns en lista på godkända hinder och deras klassning. Svårigheten kan också bestå i vilken gångart hindret ska ridas i så vissa hinder är samma med klassas olika beroende på gångart som önskas.Extreme Cowboy RaceIndelningen bestäms enl. EXCAs Regelbok, vi har gjort en liten lathund som finns nedan.


Divisoner:


Young Guns är för ryttare mellan 7 och 11 år. Young Guns får även, med förälders tillstånd, delta i Youth Division.


Youth Division är för ryttare minimum 12 och max 17 år. En Youth-ryttare får rida max 3 hästar.


Novice Division är till för vuxna ryttare 18 år och uppåt på basnivå som endast har grundläggande ridkunskaper och betraktas som en ingångsnivå som gör det möjligt för ryttaren att utveckla självförtroende och ytterligare horsemanship-kunskaper. Det är meningen att Novice-ryttare snart ska gå vidare till Intermediate Division. Styrelsen ska granska tävlingsstatistik och får klassa upp ryttare som anses ha blivit för erfarna för att få var kvar i divisionen. Detta bedöms från fall till fall enl. regelboken.


Intermediate Division är till för vuxna ryttare 18 år och uppåt som är redo att flytta upp från Novice Division men som ännu inte är redo att tävla i Non Pro.  En ryttare på den här nivån har haft en del erfarenhet av tävling i andra hästsporttävlingar och/eller i Extreme Cowboy Racing. Även i denna division ska styrelsen granska tävlingsstatistik och får klassa upp ryttare till Non-Pro när de anses ha blivit för erfarna för att vara kvar i Divisionen.


Non-Pro Division är för deltagare  från 12 år och uppåt som har en del erfarenhet som ryttare men som inte tar emot ersättning för att rida eller träna hästar, ponnyer eller mulor.


Pro Division – en Pro-ryttare räknas som en professionell ryttare om hon/han är 18 år eller äldre och tar emot ersättning för att rida eller träna hästar, ponnyer eller mulor. En Pro-ryttare får rida ett obegränsat antal hästar i Pro-divisionen och får också tävla i Green Horse/Futurity-divisionen.


Ride Smart Division – Denna division är designad för icke-professionella ryttare som är 55 år och äldre.


Green Horse Division – Denna division är till för att utveckla hästar som är nya i EXCA. Green Horse-divisionen är till för hästar i alla åldrar. En Green Horse får ridas av alla ryttare som är 12 år eller äldre. Poängen i denna division noteras inte av EXCA. En Green Horse får inte ridas i några andra divisioner, men man kan ställa upp i denna division tills man känner sig redo för att tävla.


Open division- Denna klassen går alltid sist på tävlingen, och är så att säga the grand finale här får Youth, Novice, Intermediate, Non pro , Pro och Ridesmart ryttare tävla tillsammans.Svårt att veta vilken division som passar dig?

Liten lathund:


Divisionen är en klassning på dig som ryttare oavsett vilken häst du rider.

Du får alltid ställa upp i en högre division än den du är registrerad i, men inte i en lägre.


Om du är ovan att tävla och skrittar mellan hinder, kanske travar lite ibland då är Novice och OPEN till för dig.


Har du en unghäst eller en häst som aldrig tävlat EXCA förut då är Green horse lämpligt.


Kan du trava med flow mellan hindren och har placerat dig i Novice flera gånger så är Intermediate och OPEN lämpligt.


Är du mer erfaren ryttare som travar med flow och eller galopperar mellan hindren och har placerat dig flera gånger i Intermediate är det Non Pro och OPEN som gäller.


Tar du emot ersättning för att rida och träna hästar och jobbar med hästträning? Då räknas du som Pro och får tävla i Pro Division,OPEN och Green Horse Division.


EXCA och Extrreme Cowboyrace är varumärkesskyddat.


Endast tävlingar anslutna till Sweden EXCA Racers får kallas för Extreme Cowboy Racing eller EXCA.


En alternativ benämning som vi rekommenderar att man använder på träningar eller clinics är Cowboy Obstacle Training / Cowboy Obstacle Clinics.


 du behöver vara medlem i både Sweden Exca Racers samt i Extreme Cowboy Association för att tävla i EXCA tävlingarna.

Säkerhet

Alla tävlande förväntas att tävla baserat på deras egna förutsättningar.

Om en ryttare blir avkastad eller faller av hästen kan han/hon fortsätta att tävla så länge han/hon kan fånga hästen utan hjälp och sitta upp inom 1 minut. Om hästen lämnar banan är ryttaren diskvalificerad från denna del av tävlingen.

All tävlande förväntas att se till att deras häst(ar) är i god kondition och i form för att tävla i the Extreme Cowboy Challenge.

Föräldrar eller deras ställföreträdare får vara inne på banan när en Young Gun tävlar. Detta är en säkerhetsaspekt och inte en möjlighet att hjälpa eller coacha den unga ryttaren över, under eller genom hindren.

Om en Young Gun, Youth eller Ride Smart tävlande måste stiga av sin häst får han/hon använda en uppstignings ramp eller en höbal för att sitta upp igen. Fysisk hjälp från annan person är inte tillåtet.

Den tävlande, eller förälder om den tävlande är under 18 år, tar på sig allt ansvar för ryttarens deltagande i en Extreme Cowboy Challenge tävling, clinic eller annat event.