Om EXCA


Extreme Cowboy Race


är en tävlingsgren där man rider en

hinderbana i två heat. Det gäller att utföra hindren

med så bra samspel mellan häst och ryttare som möjligt

för att få bra poäng.

Dessutom kan man tjäna extra poäng om man gör banan

snabbare än maxtiden 8min.

Sweden EXCA Racers


en del av

SäkerhetAlla tävlande förväntas att tävla baserat på deras egna förutsättningar.

Om en ryttare blir avkastad eller faller av hästen kan han/hon fortsätta att tävla så länge han/hon kan fånga hästen utan hjälp och sitta upp inom 1 minut. Om hästen lämnar banan är ryttaren diskvalificerad från denna del av tävlingen.

All tävlande förväntas att se till att deras häst(ar) är i god kondition och i form för att tävla i the Extreme Cowboy Challenge.

Föräldrar eller deras ställföreträdare får vara inne på banan när en Young Gun tävlar. Detta är en säkerhetsaspekt och inte en möjlighet att hjälpa eller coacha den unga ryttaren över, under eller genom hindren.

Om en Young Gun, Youth eller Ride Smart tävlande måste stiga av sin häst får han/hon använda en uppstignings ramp eller en höbal för att sitta upp igen. Fysisk hjälp från annan person är inte tillåtet.

Den tävlande, eller förälder om den tävlande är under 18 år, tar på sig allt ansvar för ryttarens deltagande i en Extreme Cowboy Challenge tävling, clinic eller annat event.

Sweden EXCA Racers Historia

Det var under våren 2010 som Linda Öhgren och EXCA-profilen/domaren Bill Cameron tog Extreme Cowboy Racing utanför den amerikanska kontinenten, hit till Sverige och europa. Sverige var alltså första internationella land att blida en egen klubb under Extreme Cowboy Association. Idag finns det flera internationella klubbar runt om i världen.

Sedan dess har flera eldsjälar jobbat med att etablera klubben och få den att växa här i Sverige.

2013 tävlade den första svensken på EXCA World Show i Texas, Angelique Hill.

2017 var Cowboy Racing med som try out på öppna SM i westernridning.

Copyright  © All Rights Reserved