Kontakt

Kontakt
KontaktE-post: styrelse@swedenexcaracers.seStyrelse 2019

Ordf.      Caroline Almfeldt 

Sekr.      Helena Tibblin

Kassör.   Ronnie Birkebo

Ledamot. Jeanette Svensson

Ledamot. Susanne Tylebrink

Suppleant. Henrik Hellqvist

Suppleant. Lasse OlssonValberedning:

Emelie Letskog

Nettan Oleander Koert

valberedning@swedenexcaracers.se


Revisor:

Tina Brander Paananen


Webmaster:


webmaster@swedenexcaracers.se


Copyright  © All Rights Reserved